ยิ่งเราใกล้ชิดพระองค์ เราใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ยิ่งทำให้เราสัมผัสในความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข

“และกำจัดพวกที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึก เพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และพวกที่กราบลงสาบานต่อพระยาห์เวห์ แล้วยังกราบลงสาบานโดยพระมิลโคม รวมทั้งพวกที่หันกลับจากการติดตามพระยาห์เวห์ คือพวกที่ไม่ได้แสวงหาพระยาห์เวห์หรือทูลถามพระองค์””
‭‭เศฟันยาห์‬ ‭1:5-6‬ ‭THSV11‬‬

เมื่อเราไม่มีชีวิตแห่งการแสวงหาพระเจ้า พึ่งพาพระองค์ด้วยคำอธิษฐาน การร้องทูล การวิงวอน แล้ว เราก็อาจตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานที่คอยจ้อง เล่นงาน มันคอยหาช่องว่าง เล็ก ๆเพื่อจะเข้ามา ทำลายวิญญาณจิตของเรา ให้หลงจากทางพระเจ้า ทำให้เรามองคนอื่นในแง่ลบ ฯลฯ ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริง ๆ

เรารู้อยู่เต็มหัวใจว่า พระบิดารักเรามาแค่ไหน พระเยซูยอมวายพระชนม์เพราะรักเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเรา อดทนในความไม่สมบูรณ์และความบาปของเราได้ เท่านี้ก็มากเพียงพอที่เราควรจะรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิด ติดสนิทกับพระองค์ ทุก ๆ วัน ทุก ๆ เวลา

เพราะเรารู้ว่า ยิ่งเราใกล้ชิดพระองค์ เราใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ยิ่งทำให้เราสัมผัสในความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ความอบอุ่นในใจ และการเปิดเผยสำแดง การจูงมือเราเดินแต่ละก้าวอย่างมั่นคง และพระสัญญาอีกมากมายที่รอคอยเราอยู่
จงอย่าเสียเวลากับเนื้อหนังมากไปกว่า การมุ่งมั่น ที่จะหิวกระหายแสวงหาพระองค์ทุก ๆ วัน จงเริ่มเสียแต่วันนี้ อย่าให้เนื้อหนังมีชัยเหนือเราอีกต่อไป

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Akira Hojo

Leave a Comment

Your email address will not be published.