ยิ่งอธิษฐาน ยิ่งเพิ่มพูนความเชื่อ

ยิ่งอธิษฐาน ยิ่งเพิ่มพูนความเชื่อ
 
ชีวิตคริสเตียนต้องเผชิญสถานการณ์มากมายหลายอย่าง สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ คือการที่เราใช้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่อยู่ในเราทั้งหลาย ตามพระสัญญาที่พระเยซูคริสต์ได้ประทานให้ไว้ 
 
เมื่อเราได้อธิษฐานส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ เราจัดเวลาส่วนตัวของเราในการแสวงหาพระเจ้า พูดคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์เองจะค่อย ๆ สำแดงสิ่งต่าง ๆ ให้เราได้ทราบ ยิ่งเราใช้เวลากับพระองค์มากเท่าไร ความสนิทสนมกับพระองค์ก็จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 
และสิ่งที่สำคัญมากยิ่งขึ้นไปก็คือ เมื่อเรารับรู้การสำแดงที่พระองค์ได้ทำผ่านชีวิตของเรา เราจะยิ่งมีความเชื่อที่บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์สัญญาให้กับเราแล้วนั้น พระองค์ก็จะกระทำมันให้สำเร็จผ่านชีวิตของเรา 
 
ดังนั้นเราต้องเติมหัวใจแห่งการหิวกระหายที่จะเข้าไปติดสนิทกับพระองค์มากขึ้นในแต่ละวันเพื่อเราเองจะได้รับการสำแดงที่ชัดเจน และเจาะจง มากกว่านั้น จะทำให้ความเชื่อที่เราในพระองค์บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
เมื่อเราใช้เวลาในการอธิษฐานมากขึ้น ความสงสัยต่าง  ๆ ความกังวลใจ ความไม่แน่ใจ หรือสิ่งต่าง  ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในวิญญาณจิตของเรา จะได้รับการสำแดง ได้รับการปลดปล่อย และนั่นเอง ทำให้ความเชื่อของเราบริบูรณ์
 
ดังนั้น การที่เราไม่สงสัย ใด ๆ และเชื่อในพระสัญญาผ่านพระวจนะ รวมถึงการที่เราได้ใช้เวลาติดสนิทจนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สำแดงอะไรแก่เราอย่างเจาะจงทุกวัน ก็จะยิ่งทำให้ความเชื่อเราเป็นความบริบูรณ์มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือ สิ่งที่เป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาของเรา … จงอธิษฐานให้มาก อาเมน
 
ทุกสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อก็จะได้” มธ.21:22
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.