มานาของพระเจ้า

แล้วพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “นี่แน่ะ เราจะให้อาหารตกลงมาเหมือนฝนจากท้องฟ้า สำหรับพวกเจ้า และทุกๆ วันก็ให้ประชาชนออกไปเก็บแต่พอกินเฉพาะวันหนึ่งๆ เพื่อเราจะได้ลองใจว่า พวกเขาจะดำเนินตามบัญญัติของเราหรือไม่?
อพยพ 16:4 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.16.4.THSV11 ( ตอน2 )

บางครั้งเราเห็นได้ว่า แม้เราจะทำให้พระบิดาเสียใจ ดื้อดึงกับพระองค์อยู่บ่อยๆ แต่เมื่อถึงช่วงเวลา จวนเจียน ของชีวิต พระองค์ก็ประทานคำตอบอธิษฐานอย่างที่เราไม่ สมควรจะได้รับ นั่นคือพระคุณพระเจ้า จริงๆ

เช่นเดียวกับที่อิสราเอลบ่นต่อว่า ตัวแทนพระเจ้า แต่พระองค์กลับมีพระทัยที่เมตตาแก่พวกเขา อย่างเต็มเปี่ยม และทำให้เรารู้ว่าพระคุณพระเจ้ามีมาให้เราอยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะดีขึ้นหรือ กำลังแย่ลง เมื่อเรากลับใจและพร้อมที่จะสู้ใหม่ พระคุณพระองค์ก็มีมากล้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.