มอบถวายชีวิตให้พรเยซูก่อน

มอบถวายชีวิตให้พระเยูก่อน

Mark 10:29-30 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือภรรยา หรือบุตร หรือที่ดิน เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐนั้น ในเวลานี้ผู้นั้นจะได้รับตอบแทนร้อยเท่า คือบ้าน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตรและที่ดิน ทั้งจะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์

พระเยซูมาเพื่อไถ่บาปชีวิตเรา และนำเรากลับไปคืนดีกับพระบิดา และดำเนินชีวิตใหม่ที่ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นการอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้า และเพื่อคนอื่น อย่างที่พระเยซูเป็นแบบอย่างให้แก่เรา

พระเยซูปรารถนาให้เรามอบถวายชีวิตของเราแก่พระองค์ คือต้องเลือกการเดินติดตามพระองค์ ปฎิเสธกางเขน และเดินตามพระองค์

ความหมายนี้ ลึกซึ้งมาก คือเราต้องสละเวลา สละทรัยพ์สิ่งของ เพื่อเห็นแก่ผู้อื่น เป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจทุกวัน จะทำตามใจเราเองไม่ได้ พระวิญญาณบริสุทธฺิ์ จะช่วยเรา แต่จะไม่บังคับเรา สิ่งนี้ จึงทำให้บางคนใกล้ชิดและเข้าใจพระทัยพระบิดามากกว่าคนที่ไม่ยอมตัดสินใจให้พระองค์ก่อน

และพระพรที่รอเราอยู่คือ เมื่อเราตัดสินใจสละชีวิตเรา มอบให้พระเยซู พระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใด พระองค์สัญญาว่า จะได้ทุกอย่างคืนกลับมา แม้ตอนแรกดูเหมือนจะเสียไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คน เรื่องการงาน ฯลฯ ทั้งหมด เป็นการอวยพรแบบทวีคูณ เป็น ร้อยเท่า

ชีวิตในพระคริสต์ ดีที่สุด จริงๆ ขอบพระคุณพระเจ้า พระบิดา พระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.