มองดูฟ้าสิ ถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไป

พระองค์จึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่า “มองดูฟ้าสิ ถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ ก็นับไป” แล้วพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น”  ปฐก15:5
พระเจ้านำอับรามออกไป และให้ท่านมองที่ท้องฟ้า เป็นภาพสะท้อนถึง พระสัญญาเรื่องเชื้อสายของท่านที่จะมีมากมายดุจดาวบนท้องฟ้า และพระสัญญาก็เป็นจริง ตามที่พระองค์พูดไว้ แม้ว่าอับรามจะตายไป แต่เชื้อสายก็ยิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้น
พระสัญญาที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นนิรันดร และพระองค์ก็จะทำให้สำเร็จ ผ่านชีวิตของผู้เชื่อ เมื่อเราเชื่อและรักษาพระสัญญาของพระองค์เอาไว้ และไม่สั่นคลอน พระเจ้าจะทำให้สำเร็จ  แน่นอนว่า เวลา เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่พระองค์จะได้ประทานให้สำเร็จ เราต้องอธิษฐานด้วยความวางใจและอดทนรอคอยด้วยความหวังใจ พระองค์จะทำให้สำเร็จแน่นอน

Leave a Comment

Your email address will not be published.