มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ปฐก3:9-12
เหตุการณ์ที่พระเจ้า พูดกับมนุษย์  ในเรื่องที่พวกเขาไม่เชื่อฟังและไปกินผลไม้ พระองค์ รักที่จะพูดคุยและสื่อสารกับมนุษย์ แม้ว่ามนุษย์เองไม่เชื่อฟัง เสียงที่พระองค์ได้บอกไปแล้ว
เมื่อความบาปทวีมากขึ้น มนุษย์ก็ห่างไกลจากพระองค์จนทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับพระองค์อย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่เคยเป็นได้อีกต่อไป
การที่เรากลับมาหาพระเจ้า และเริ่มต้นใกล้ชิดติดสนิทพื่อจะได้พูดคุยกับพระองค์แบบเดียวกันกับที่อดัมและเอวาได้พูดคุยกับพระเจ้า นั้น เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อจะต้องแสวงหาและเปิดหูตาฝ่ายวิญญาณให้ได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจน

Leave a Comment

Your email address will not be published.