มนุษย์ยังต้องทำงานเพื่อการดำรงอยู่

Intimacy Wednesday 3 January 2019
“สิงโตหนุ่มคำรามหาเหยื่อ และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า เมื่อดวงตะวันขึ้น มันก็ไปเสีย ไปนอนอยู่ในถ้ำของมัน มนุษย์ก็ออกไปทำงานของเขา ไปทำภารกิจของเขาจนเวลาเย็น”
‭‭สดุดี‬ ‭104:21-23‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดากำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตเอาไว้ทั้งสัตว์และคน พระองค์กำหนดให้มนุษย์ต้องตรากตรำทำงานเพื่อการมีชีวิตอยู่
+ เราต้องทำงานเพื่อให้สิ่งที่ทำได้เป็นพรเป็นถึงคนอื่นและให้ชีวิตได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ มากขึ้น การทำงานอาจทำให้เราเหนื่อยอ่อน เราสามารถขอกำลังจากพระองค์ได้ ผู้เป็นแหล่งกำลังแก่เรา
+ แม้เราไม่ดีพร้อมแต่พระองค์ก็มีเมตตาแก่ชีวิตของเราเสมอเพียงเรากล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์พึ่งพาและวางใจในพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.