ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้า แล้วเราจะยกมือของเราขึ้นปราบประเทศอียิปต์

ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้า แล้วเราจะยกมือของเราขึ้นปราบประเทศอียิปต์ และจะพาพลโยธาของเราคือชนชาติอิสราเอล ให้พ้นจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยกิจการใหญ่โตอันทรงฤทธิ์
อพยพ 7:4 TH1971
เมื่อเราตั้งใจ มีเวลา ที่จะฟังเสียงพระวิญญาณ เราจะสามารถรับรู้ได้ว่า พระองค์จะบอกสิ่งที่เราอาจพบเจอ ในเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
นั่นจะทำให้เราสามารถเตรียมสำหรับการ รองรับ การ อธิษฐานเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.