พึงพอใจในสิ่งที่พระบิดาประทานให้

โยบ 1:21 THSV11

ท่านว่า “ข้ามาจากครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าจะกลับไปตัวเปล่า พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์เวห์”https://www.bible.com/th/bible/174/JOB.1.21.THSV11


พระเจ้าสร้างเราทั้งหลายจากผงคลีดิน และทำให้เรามีชีวิตโดยลมปราณของพระองค์ เข้าทางจมูก จึงทำให้เราทั้งหลายามีชีวิต
เราเกิดมาบนโลกอย่างตัวเปล่า และพระองค์ก็ให้สิ่งจำเป็นบนโลกเพื่อให้เราอารักขาอย่างซื่อสัตย์ ตามที่พระองค์ปรารถนาจะให้  เราจึงไม่ต้องเปรียบเทียบกันแต่อย่างใด 
พระบิดามีพระทัยที่ดีแก่เราแต่ละคนอย่างเจาะจง พระองค์มีแผนการที่ดีแก่เราแต่ละคนอย่างชัดเจน ตามตะลันต์ และของประทานที่พระองค์จะมอบไว้ให้ 

1 ทิโมธี 6:7-8 THSV11

เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกเช่นไร เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้เช่นกัน ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น https://www.bible.com/th/bible/174/1TI.6.7-8.THSV11


ทุกสิ่งเราสามารถเพิ่มพูนให้มีมากขึ้น ด้วยพระคุณ แรงงาน และปัญญาของเรา และการที่เรามีมากขึ้นก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาแด่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อบำรุงเนื้อหนังแต่อย่างใด 
ขอพระบิดาโปรดชันสูตรจิตใจให้ลูกด้วย อาเมน 


ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.