พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง

พระยาห์เวห์ตรัสกับนางว่า  “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกเกิดจากเจ้า จะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะแข็งแรงกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะรับใช้น้อง” ปฐก 25:23
พระเจ้าพูดกับรีเบคคา เป็นคำพยากรณ์ถึงอนาคตของลูกของนาง ที่จะเปฺ็นฝาแฝด คือ เอซาวและยาโคบ และได้พูดชัดเจนว่า พี่จะรับใช้น้อง
สิ่งที่พระเจ้าพูดกับเรา จะมีบางช่วงเวลาที่เป็น ถ้อยคำแห่งแผนการในอนาคต เมื่อเราจดจ่อที่จะฟังเสียงพระองค์ พระองค์จะค่อย ๆ บอกถึงอนาคตสำหรับทิศทาง ชีวิตของเรา เพียงเราจดจ่อ รอคอย พระองค์ อย่างมั่นคง

Leave a Comment

Your email address will not be published.