พระเยโฮวาห์เป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์

พระเยโฮวาห์เป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นกำลังของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ เป็นดั้ง เป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์ สดด.18:2

ในทุกช่วงเวลา และในยิ่งเวลาที่ดูเหมือนจะยากลำบากในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เรามั่นใจได้ว่าพระบิดารับรู้และควบคุมทุกสิ่งอยู่ หัวใจของเราต้องมั่นคงและฝากความวางใจทั้งหมดไว้กับพระบิดาที่รักของเรา พระองค์ยังเป็นคำตอบเดียวที่เพียงพอแก่วิถีชีวิตและอนาคตของเรา

อย่าให้สายตาและหูฝ่ายโลก กับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้จิตใจของเราห่อเหี่ยวลงไป แต่ต้องใช้สายตาฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่จะมองอย่างที่พระบิดาอยากให้มอง และใช้หูฝ่ายวิญญาณฟังสิ่งที่พระวิญญาณปรารถนาให้ฟัง เท่านี้ก็เพียงพอที่จะพาเราเดินแต่ละวันได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ

พระบิดาเป็นป้อมปราการให้เราปลอดภัยในสภาวการณ์ ต่าง ๆ ที่เข้ามา พระองค์เป็นความเข้มแข็งของเราทั้งหลายอยู่เสมอ และพระองค์จะนำหน้าเราและพาเราผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ไปได้ ด้วยพระคุณของพระองค์

ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.