พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประชาชนเป็นที่โปรดปรานในสายตาของชาวอียิปต์

“บัดนี้เจ้าจงสั่งให้ประชาชนทั้งปวง ให้ผู้ชายผู้หญิงทุกคน ขอเครื่องเงินเครื่องทองจากเพื่อนบ้านของตน” พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้ประชาชนเป็นที่โปรดปรานในสายตาของชาวอียิปต์ นอกจากนี้บุรุษผู้นั้นคือโมเสสก็ยิ่งใหญ่มากในแผ่นดินอียิปต์ ทั้งในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทั้งปวง”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭11:2-3‬ ‭KJV‬‬
เมื่อถึงเวลาของพระเจ้าแล้ว พระองค์จะเร่งทำพระราชกิจของพระองค์ในเราให้สำเร็จ เมื่อภัยพิบัติสุดท้ายกำลังจะมา พระเจ้าได้บอกโมเสสน่าจะเป็นอย่างไรและจะได้รับความโปรดปรานจากตคนอียิปต์ อย่างไรด้วย
ทุกๆย่างก้าวของชีวิต พระองค์จะเป็นผู้ที่บอกเรา เสมอ ยิ่งเรารอคอย และฟังเสียงพระองค์ เราจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.