พระเยซูไม่เคยห่างเราเลย เพราะเรามีคุณค่าเสมอ

   พระเยซูไม่เคยห่างเราเลย เพราะเรามีคุณค่าเสมอ

     พระบิดาทรงมีแผนงานที่ดีเลิศสำหรับคนบาปอย่างเรา หลายครั้งเราคิดว่าเราเองไม่มีค่าอะไรที่จะดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ แต่เราต้องไม่ลืมว่า พระเยซูรักเรามากแค่ไหน พระองค์มาบนโลกนี้เพื่อมาตายไถ่ความบาปให้แก่เรา เราจึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจที่ว่า พระเยซูอยากให้เรามีชีวิตอยู่. 
 
    แน่นอนว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรตามใจตนเองได้ทั้งหมด ในชีวิตเรา แต่ไม่ใช่ว่าเราจะทำอะไรโดยไม่แคร์ความรู้สึกของพระเยซูเลย อย่างที่บอกให้รู้ก่อนหน้านี้ว่าพระเยซูรักเรามากจนพระองค์ยอมมอบชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปในสิ่งที่เราทำเอาไว้ เมื่อเราหยุดคิดสักนิด เราจะรู้ได้ว่า พระเยซูแคร์เรามากเพียงใดและพระองค์ ก็อยากให้เราได้เดินอยู่ใกล้ๆกับพระองค์ นั่นคือ เมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ใกล้พระองค์ เราก็ไม่อยากจะกลับไปทำสิ่งไม่ดีเดิมๆ อีกต่อไป 
 
      มากกว่านั้น เราจะมีคิดว่าชีวิตเราไร้ค่าอีกต่อไป เพราะวันนี้พระเยซูยังเดินใกล้ชิดอยู่กับเรา เราจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง เราจะไม่รู้สึกว้าเหว่ ตัวคนเดียวอีกต่อไป เพราะพระเยซูกำลังอยู่ในทุกเหตุการณ์ของชีวิตเรา นั่นเป็นเรื่องจริงทึ่เกิดขึ้นกับชีวิตผู้ที่ต้อนรับพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอด. 
 
      ให้เราได้อธิษฐานเพื่อให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าพระเยซูจะคอยดูแลเราอยู่เสมอ อันที่จริงพระเยซูไม่ได้ห่างเราไปไหนเลย เพียงแต่เราเองที่ไม่ได้หันหน้าไปมอง ไม่ได้เงี่ยหูฟังพระองค์ 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.