พระเยซูไปตามทุกบ้านทุกเมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า

Luke 8:1 ต่อมาภายหลังพระองค์ก็เสด็จไปตามทุกบ้านทุกเมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า สาวกสิบสองคนนั้นก็อยู่กับพระองค์

พระเยซูทำหลายประการมากตลอดเวลาที่พระบิดาส่งพระองค์มาบนโลก พันธกิจพระเยซูที่สูงสุดคือการมาตายเพื่อไถ่บาปใหักับเราทุกคน

แต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงพระเยซูได้ทำอีกหลายสิ่งมากมายที่เราทั้งหลายควรจะเลียนแบบและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และปรนนิบัติ

พระเยซูเดินทางไปที่ต่าง ๆ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และยังพาสาวกไปด้วยเพื่อให้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่พระองค์ทำ

แท้จริง พระเยซู ยังได้ ทำอัศจรรย์ต่าง ๆ มากมายในช่วงเวลาที่พระองค์ไป ทั้ง รักษาคนป่วย คนตาย คนเป็นใบ้ คนถูกผีเข้า ฯลฯ นี่เป็นฤทธิ์เดชที่พระเยซูได้มอบให้กับเราแล้วด้วยเช่นกัน สรรเสริญพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้า

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.