พระเยซูได้อยู่เบื้องขวาพระบิดา

พระเยซูอยู่เบื้องขวาพระบิดา

Intimacy Friday 29 June 2018
“พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และพวกวิญญาณที่มีอำนาจ และพวกวิญญาณที่มีฤทธานุภาพอยู่ใต้บังคับของพระองค์”
‭‭1 เปโตร‬ ‭3:22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูผู้ที่มีชัยชนะเหนือความตาย เมื่อพระองค์ทำพระราชกิจที่พระบิดามอบหมายให้สำเร็จแล้วก้ทรง เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และประทับที่เบื้องขวาของพระบิดา. 
 
+ สิ่งที่พระบิดามอบให้แก่เราบนโลกนี้ เราต้องซื่อสัตย์ทำจนสำเร็จ และทำทั้งสิ้นให้ถวายเกียรติแด่พระบิดา ขอพระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าการงานทั้งสิ้นในชีวิตของเรา และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังและนำหน้าเราในทุกสิ่งด้วย ในนามพระเยซู

Leave a Comment

Your email address will not be published.