พระเยซูเป็นศิลามุมเอก

Intimacy Thursday 7 June 2018
“เพราะมีคำกล่าวไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่า “นี่แน่ะ เราวางศิลาก้อนหนึ่งลงในศิโยน เป็นศิลาหัวมุมที่เลือกสรรอันล้ำค่า และใครที่เชื่อในพระองค์ก็จะไม่ผิดหวัง ” เพราะฉะนั้น พระองค์ทรงมีค่ามหาศาลสำหรับพวกท่าน ที่เชื่อ แต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อนั้น ศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไม่เอาแล้ว ศิลานี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอก และ เป็นศิลาที่ทำให้คนสะดุด และเป็นหินที่ทำให้คนหกล้ม ที่พวกเขาสะดุดนั้น เพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ ตามที่พวกเขาถูกกำหนดให้ทำเช่นนั้น”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:6-8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาให้สิทธิ์เราเสมอในการเลือกที่จะเชื่อวางใจในพระองค์หรือจะทำตามใจเรา เมื่อเราเลือกวางใจในพระองค์ พระองค์จะนำหน้าชีวิตเรา ให้ไปถึงแผนการและนำ้พระทัย ของพระองค์
 
+ พระเยซูเป็นศิลมุมเอกที่มีบางคนมองข้ามพระองค์ไป วันนี้เราให้ความสำคัญกับพระองค์มากแค่ไหนในชีวิตเรา 

Leave a Comment

Your email address will not be published.