พระเยซูเดินบนทะเล

พระเยซูเดินบนทะเล

และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่อจะอธิษฐาน เมื่อถึงเวลาค่ำ พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว แต่ขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ ครั้นเวลาสามยามเศษ พระเยซูจึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวก เมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเล เขาก็ตกใจนัก พูดกันว่า “เป็นผี” เขาจึงร้องอึงไปเพราะความกลัว ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัวเลย”
มัทธิว 14:23‭-‬27 KJV
https://bible.com/bible/175/mat.14.23-27.KJV

พระเยซูยังใช้เวลาในการอธิษฐานเพียงลำพังหลังจากที่พระองค์ได้ส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อเขาได้ทานอาหารจนอิ่มแล้ว

พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์โดยการเดินบนทะเลและได้ไปเจอกับเหล่าสาวกที่อยู่กลางทะเล

เหตุการณ์นี้ไม่สามารถอธิบายใดๆได้นอกจากเป็นการอัศจรรย์จากพระเยซูในฐานะที่พระองค์เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริง

เราในฐานะลูกของพระเจ้าต้องไม่จำกัดด้วยสายตาของเรา แต่ต้องเชื่อในอัศจรรย์ที่อยู่เหนือธรรมชาติอย่างที่พระเยซูได้ทำให้เราเห็น

พระวจนะตอนนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบันทึกเหตุการณ์ของพระเยซูเท่านั้น แต่เป็นการทำให้เราเห็นถึงอัศจรรย์ที่เกินธรรมชาติที่เราทั้งหลายควรที่จะต้องยึดและใช้อัศจรรย์เหล่านี้เพื่อพระราชกิจของพระองค์ โดยไม่ต้องสงสัยใดๆ

ยิ่งเราเชื่อใน ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เราเองก็จะเห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผ่านคำอธิษฐานและการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ไม่สงสัยใดๆ

หมายสำคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตของเราอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.