พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์

พระเยซูเชื่อฟังโดยการทนทุกข์

แม้ว่าการมาบนโลกของพระเยซูคริสต์เพื่อจะมาไถ่บาปด้วยการตายบนไม้กางเขน ก็ตาม ความเจ็บปวดและทรมานบนไม้กางเขนนั้นก็มีมากมายแสนสาหัสอยู่แล้ว

แต่ช่วงเวลาก่อนหน้านั้น มีอีกหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ยอมทนทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระบิดาและทำตามพระทัยของพระบิดาให้สำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การถูกตามเอาชีวิต การถูกโบยตี การถูกตบพระพักตร์ การถ่มน้ำลาย และถูกดูหมิ่นต่าง ๆ มากมาย พระองค์ยอมทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่พระบิดา

เราต้องเชื่อฟังพระบิดาเช่นนี้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูได้กระทำแล้ว โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรา

1. ยอมไม่มีเกียรติเพื่อให้พระเยซูได้รับเกียรติผ่านชีวิต
2. เชื่อฟังโดยการยินดีทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูคริสต์
3. ไม่ปฏิเสธการเขนของพระคริสต์
4. รับรู้ว่า ความอดทนต่อการข่มเหงในความเชื่อบนโลก เทียบไม่ได้กับชีวิตนิรันดร บนสวรรค์

“ถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตร พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆ ” ฮบ.5:8

เวลาบนโลกนี้สั้นนัก และการกลับมาของพระเยซูยังรอเวลาอยู่ ภัยพิบัติและการข่มเหงนั้น ทวีขึ้น เราต้องตัดสินใจเดินด้วยกำลังความรักและฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยม

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.