พระเยซูห้ามพายุ

พระเยซูห้ามพายุ

35เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิด” 36เมื่อละจากประชาชนแล้ว พวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไป มีเรืออีกหลายลำตามไปด้วย 37และมีพายุใหญ่เกิดขึ้น คลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38ส่วนพระองค์กำลังบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือ พวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงว่าพวกเรากำลังจะพินาศหรือ?” 39พระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่า “จงสงบเงียบ” แล้วลมก็สงบ พายุก็เงียบสนิท 40พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่า “ทำไมพวกเจ้ากลัว? พวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือ?” 41พวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่ง และพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอ? ขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่าน?” ลูกา 4:35-41

เมื่อมีภาระหรือปัญหาวิ่งเข้ามา สายตาของเราก็อาจจะจับจ้องปัญหาเหล่านั้น แทนที่จะเป็นพระเจ้า ทำให้เราพลาดแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ไป

เมื่อสาวกกำลังกลัวและเหตุการณ์ก็จวนตัวมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาก็ไปปลุกพระเยซู ในขณะที่่ท่านกำลังหลับอยู่ เป็นไปได้ที่เมื่อพวกเขาร้องทูลต่อพระบิดาในนามของพระเยซู คลื่นเหล่านั้นก็จะสงบได้ เช่นเดียวกับที่พระเยซูไปสั่งให้คลื่นสงบนั้น

การประกาศออกไปด้วยสิทธิอำนาจ เป็นเรื่องปกติที่จะนำมาซึ่งการอัศจรรย์อย่างต่อเนื่องในชีวิต และขอโปรดให้เราใช้ความเชื่ออย่างที่พระเยซูเป็นแบบอย่างให้แก่เราด้วย

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.