พระเยซูรักษาคนที่ผีโสโครก

พระเยซูรักษาคนที่ผีโสโครก

23มีชายคนหนึ่งในธรรมศาลาของเขามีผีโสโครกเข้าสิง มันได้ร้องออกมา 24ว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทำลายเราหรือ เรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” 25พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่งเสีย ออกมาจากเขาซิ” 26และเมื่อผีโสโครกทำให้คนนั้นชักและร้องเสียงดังแล้ว มันก็ออกมาจากเขา มาระโก 1: 23-26

มนุษย์อาจผิดพลาด ล้มเหลว หรือดำเนินชีวิตในความบาป ในอดีต มานาน ก่อนที่พวกเขาจะได้สัมผัสถึงพระคุณพระเจ้า

และอำนาจมืดบางอย่างก็อาจจะครอบงำชีวิตของเขาไว้ ไม่ว่าจะเป็นผีบางตัว หรือ เทพ ที่อดีต บรรพบุรุษได้นำมาถึงชีวิตของบางคน จนส่งผลต่อฝ่ายวิญญาณจิตและกายภาพ

พระเยซูได้ขับผี และสั่งให้มันออกมาจากชายคนนั้น และเขาก็หายดี เหตุการณ์อัศจรรย์นี้นำให้เรื่องราวของพระเยซูเป็นที่ เลื่องลือไปไกล

เรามีฤทธิ์อำนาจในการขับผี เพื่อช่วยในการปลดปล่อยบางคน ที่ถูกผีเข้าครอบงำ คนจะรับการปลดปล่อย เมื่อเรามีความเชื่อและใช้สิทธิอำนาจนี้ ในการรักษาในนามของพระเยซู

ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใด กับยุคที่มีใช้หลักเหตุผลและวิทยาศาสตร์ อย่างปัจจุบันนี้ ผู้เชื่อต้องลุกขึ้นและประกาศฤทธิ์เดชของพระเยซู ในการักษาคนที่มีผีเข้า นั่นคือ เราต้องเข้าใจพระทัยของพระวิญญาณ มากขึ้น เพื่อขอการสำแดงจากพระองค์ ในการทำพระราชกิจของพระองค์นี้ด้วย

ฤทธิ์เดชมีอยู่ในผู้เชื่อทุกคน เราต้องเชื่อในการใช้ฤทธิ์เดชเพื่อพระนามของพระเยซูจะได้รับเกียรติสูงสุด

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.