พระเยซูรักษาคนง่อย

พระเยซูรักษาคนง่อย

พระเยซูทำอัศจรรย์เพื่อให้คนได้เห็นถึง ความยิ่งใหญ๋ของพระเจ้า ในการรักษาโรคผ่านทางพระองค์ เราได้เรียรู้ในหลายประการ ดังนี้

1. ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่กับเราเพื่อนำการรักษาโรค : ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ เราเห็นพระเยซูทำหมายสำคัญด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า เราเองก็ควรเลียนแบบพระองค์ ในอัศจรรย์ ต่างๆ เหล่านี้ด้วย
2. ความเชื่อของผู้รับการรักษา มีผลต่อการหายโรค : ผู้ที่มีความเชื่อ และเป็นที่พอพระทัยพระบิดา จะเห็นอัศจรรย์ได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างคนง่อยที่ เขาพยายามที่จะไปใกล้พระองค์ให้มากที่สุด เพื่อรับการรักษา โดยการหย่อนเชือกที่ผู้กับที่นอนของคนง่อยลงมาจากหลังคาจนมาอยู่ต่อหน้าพระเยซู วิธีการอาจจะไม่เรียบร้อย แต่นั่นกลายเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า เราต้องกระหายเช่นนี้
3. การอัศจรรย์ ก็เพื่อเป็นการประกาศพระนามของพระบิดา เพื่อให้คนได้กลับใจมาหาพระเจ้าทางพระเยซู : คนจะสรรเสริญและอัศจรรย์ในฤทธิ์เดชที่พระบิดาได้ทำ เราต้องถวายเกียรติพระบิดา ในการทำอัศจรรย์ของพระองค์ เสมอ

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.