พระเยซูคริสต์มาประกาศสันติภาพ!!

Intimacy Sunday 30 September 2018
“พระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกล และแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭2:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเยซูคริสต์มาเพื่อเป็นสันติภาพแท้แก่เราทั้งหลาย และคำพยานของพระองค์จะไม่ถูกจำกัดด้วยสถานที่ อีกต่อไป ทุกคนจะได้ยิน ทุกคนที่รับ พระองค์จะได้สันติสุขแท้ พระคุณพระเจ้าแสนยิ่งใหญ่ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.