พระเมตตาของพระบิดายังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

เศคาริยาห์ 1:17 THSV11

จงร้องประกาศอีกว่า พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า เมืองของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมั่งคั่งอีก และพระยาห์เวห์จะปลอบศิโยนและเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มอีกชครั้งหนึ่ง’ ”https://www.bible.com/th/bible/174/ZEC.1.17.THSV11

  • ไม่ว่าเราจะผิดพลาดไป แค่ไหน พระเมตตาคุณของพระบิดายังมีให้เราอย่างเต็มขนาดอยู่เสมอ 
  • พระสัญญาในการดูแล และความมั่งคั่งจะอยู่กับเรา เป็นพระสัญญานิรันดร์ พระบิดาได้เคยอวยพรให้อิสราเอลมั่งคั่งมาแล้วอย่างไร สิ่งนั้นก็จะเกิดกับเราอย่างนั้น 
  • พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราทุกอย่างเพื่อให้เราได้กลับมาสู่ในความรักมั่นคงของ พระองค์เสมอไป 

พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก2 โครินธ์ 1:10 KJVhttps://bible.com/bible/175/2co.1.10.KJV

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.