พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์

พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์

จงรับจงรับสันติสุขของพระเจ้าทุกๆวัน ผ่านการผ่านการใกล้ชิดพระวิญญาณ การนมัสการ การอธิษฐาน การพึ่งพาและไว้วางใจในแผนงานและการนำของพระองค์

เพราะสันติสุขเพราะสันติสุขที่พระองค์มอบให้ไม่เหมือนที่โลกมีให้ เราจึงต้องอยู่ในความรักของพระองค์ทุกๆ เวลา

สัสันติสุขของพระเจ้าจะนำเราผ่านทุกช่วงเวลาของชีวิตไปได้ด้วยความอิ่มเอมใจ

“และจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลาย ในสันติสุขนั้นทรงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วย และท่านทั้งหลายจงขอบพระคุณ”

‭‭โคโลสี‬ ‭3:15‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/col.3.15.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.