พระเจ้ายังมองดูเราในความทุกข์ใจที่เราเผชิญเสมอ

9หลังจากที่ได้รับประทานอาหารและดื่มที่เมืองชิโลห์แล้ว ฮันนาห์ก็ลุกขึ้น เอลีปุโรหิตนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างเสาประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ 10นางขมขื่นใจมากจึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์และร้องไห้อย่างหนัก 11นางบนไว้ว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจ naของผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆ ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และไม่ทรงลืมผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะประทานบุตรชายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์สักคน แล้วข้าพระองค์จะถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ตลอดชีวิตของเขา และมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย” 1 ซามูเอล 1 : 9-11

เราอาจเผชิญความทุกข์ หรือข่มขื่นใจ เมื่อเราต้องเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากและยังเหมือนว่าไม่มีทางออก ณ เวลานั้น

เช่นเดียวกับนางฮันนาห์ ที่ยังไม่มีบุตร และรู้สึกขมขื่นใจอย่างมากจนต้องอธิษฐานร้องทูลต่อพระบิดา อย่างหนักแน่นและจริงจัง จนในที่สุดพระบิดาก็ประทานบุตรให้ นั่นคือ ซามูเอล

การมุ่งมั่นอธิษฐานต่อพระบิดา ไม่ลดละในความซื่อสัตย์และรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคง เข้มแข็งไม่สงสัย เป็นรากฐานสำคัญของการอวยพรจากพระบิดา แม้ว่า ความรู้สึกเราหลายครั้งจะเกิดอาการ หดหู่ เศร้าใจ ท้อแท้ มีความทุกข์ หรือดูสิ้นหวัง แต่เมื่อเราตระหนักและลุกขึ้นร้องทูลอธิษฐานต่อพระบิดาต่อเนื่องต่อไป แล้วพระสัญญารและการอวยพรจะมีอย่างมากมาย มหาศาลแน่นอน

จงมุ่งมั่นและยืนหยัดในการอธิษฐานต่อเนื่องต่อไป สรรเสริญพระเจ้า

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.