พระเจ้าประทานอาหารแก่มนุษย์

พระเจ้าตรัสว่า “ดูนี่ เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิด ซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดิน และต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้า เป็นอาหารของเจ้า ปฐก 1 : 29

เมื่อพระเจ้าได้พูดและให้อาหารทั้งสิ้นบนแผ่นดินเป็นของมนุษย์ นั่นหมายถึงปัจจัยในการดำรงชีวิตทั้งหมดพระเจ้าได้ พูดให้มนุษย์ได้ยินและรับรู้ถึงการดูแลอย่างดีเลิศของพระองค์ ในฐานะที่เราเป็นการทรงสร้างจากพระองค์

พระองค์ดูแลมนุษย์ผ่านอาหารทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ตรัส สร้างขึ้นมาบนโลกนี้ เราจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรกินหรือมีอะไรดื่ม พระองค์ได้จัดเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกแล้ว

เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการพึ่งพา อธิษฐานต่อพระองค์ และวางใจในพระสัญญาของพระองค์ สิ่งนี้ก็เพียงพอที่ เราจะรู้ได้ว่าพระองค์ได้จัดเตรียมอาหารแต่ละมื้อไว้ดีเยี่ยมเพียงไร ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.