พระเจ้าทรงทำให้ประชากรของพระองค์มีลูกดก และทรงทำให้พวกเขาแข็งแรงกว่าคู่อริ

Intimacy Friday 18 January 2019
“แล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปต์ ยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮาม และพระเจ้าทรงทำให้ประชากรของพระองค์มีลูกดก และทรงทำให้พวกเขาแข็งแรงกว่าคู่อริ พระองค์ทรงหันใจเขาเหล่านั้นให้เกลียดประชากรของพระองค์ ให้ใช้กลอุบายแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์”
‭‭สดุดี‬ ‭105:23-25‬ ‭THSV11‬‬
+ พระเจ้าโปรดอวยพร อิสราเอลของ พระองค์ ให้เกิดผล มีลูกดกทวีคูณ แม้ก่อนนี้จะเจอความยากลำบาก หรือแม้แต่ การดื้อดึงต่อ พระเจ้า พระองค์ยังให้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินมาก่อนเสียด้วยซ้ำ
+ เป็นพระคุณ และสิทธิ์ของพระองค์ที่จะทำตามพระทัยของพระองค์ ในการเลือกใคร หรือให้ใจของใครเป็นอย่างไร เมื่อเราตอบสนองด้วยท่าทีที่ถูกต้อง เราก็จะได้รับพระพร ที่มาจากพระองค์
+ พระคุณพระองค์จะนำหน้าเราเสมอไป พระทัยพระองค์จะอยู่ในเรา เมื่อเรามอบชีวิตของเราแด่พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.