พระเจ้าถอดซาอูลเพราะการไม่เชื่อฟัง

พระเจ้าถอดซาอูลเพราะการไม่เชื่อฟัง
1 ซามูเอล 13

หลายครั้งพระเจ้ามีบททดสอบมาถึงชีวิตของเรา เพื่อให้เราได้ตอบสนองตามแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์

แต่ถ้าเราตอบสนองตามใจปรารถนา ตามเนื้อหนังของเรา ก็อาจทำให้เราพลาดแผนงานอันดีเลิศของพระองค์ ไปได้

ดังที่ ซาอูลที่ได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอล แต่เขาไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า ที่ผ่านทางซามูเอล ในเรื่องเครื่องบูชา แม้ว่าดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่ในสายตาของมนุษย์ แต่ในสายตาพระเจ้า ถือว่าเป็นการละเมิด การไม่เชื่อฟังอย่างรุนแรง และนำมาซึ่งการถอดถอนจากการเป็นกษัตริย์ของพระองค์

ฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณมาจากพระบิดา เมื่อพระองค์ประทานและเจิมเราไว้แล้ว ก็อย่าให้เราขาดหรือละเลย สิทธิ์อันยิ่งใหญ่นี้ แต่จงเชื่อและวางใจที่จะกระทำตามทั้งสิ้น เพื่อเราจะไม่ขาดพระพรและเป็นที่ถวายเกียรตืแด่พระบิดาสูงสุด

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.