พระเจ้าจะเพิ่มพูนให้เรา

เราจะช่วยเจ้าให้พ้นมลทินทั้งหลายของเจ้า และเราจะเรียกข้าวมา และทำให้มันเพิ่มพูนขึ้น และจะไม่ให้เจ้ามีความอดอยากอีก เราจะเพิ่มพูนผลของต้นไม้และผลผลิตจากพื้นดินเพื่อเจ้าจะไม่ต้องทนรับความขายหน้าท่ามกลางประชาชาติ เพราะความอดอยากอีกต่อไป”
‭‭เอเสเคียล‬ ‭36:29-30‬ ‭THSV11‬‬
https://www.bible.com/174/ezk.36.26-27,29-30.thsv11

พระบิดาไม่เคยละเลย หรือหลงลืม ความจำเป็นและอนาคต หนทางของเราเลย แม้แต่น้อย ทุกครั้งที่เราได้อ่าน ใคร่ครวญ พระวจนะ ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการดูแลและใส่ใจของพระองค์เป็นอย่างดี

พระสัญญาถึงการเพิ่มพูน สิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในชีวิต ให้แก่เราทั้งหลาย
พระสัญญาถึงการที่เราจะไม่อดอยาก

ขอบพระคุณพระบิดาที่รัก ที่เมตตาโปรดนำหน้าชีวิตของเรา ให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระองค์ อย่างต่อเนื่อง ต่อไป พระคุณพระองค์ไม่เคยห่างเราเลยสักวินาทีเดียว

ยิ่งเมื่อเราใช้เวลา ใกล้ชิด ติดสนิท สนิทสนม กับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็จะเข้าใจถึงพระทัยและการเปิดเผยผ่านคำพูดของ พระองค์ มาถึง วิญญาณจิตของเรา ว่าจะนำเรา ดูแลเรา อย่างไรบ้าง สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.