พระเจ้าจะนำให้แผนงานสำเร็จ

” ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมาย
แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะดำรงอยู่ได้ ” สุภาษิต 19:21

มนุษย์ที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลก ต้องต่อสู้ดิ้นรน เพื่อความอยู่รอด เพื่อปากท้อง และมนุษย์ก็จำเป็นต้องมีการคิดไปถึงอนาคต การวางแผนงานต่าง ๆ เพื่อทำให้ความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั่วไป

แผนงานต่าง ๆ ของมนุษย์จึงมีมากมาย เพื่อตอบสนองในหลากหลายวัตถุประสงค์ของชีวิต และเราเอง ที่เป็นลูกของพระบิดาที่รักเรา เราต้องเข้าใจวิถีของพระบิดา ที่จะนำหน้าเราแต่ละย่างก้าว ให้เกิดผลตามแผนงานและน้ำพระทัยของพระบิดา

การให้ชีวิตของเราดำเนินไปตามน้ำพระทัย ของพระบิดา อาจไม่ใช่เรื่องยาก และก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ต้องตัดสินใจ สำหรับบางคน

แต่จงรู้เถิดว่า น้ำพระทัยของพระบิดาจะนำเราไปสำเร็จในทางของโลกนี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเลือกเดินตามน้ำพระทัยพระบิดา ก็จะไปรับพระพรบนโลก อย่างยัดสั่นแน่นพูนล้น ด้วยเช่นกัน

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ โปรดนำหน้าเรา ทั้งหลาย ด้วย สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by Akira Hojo

Leave a Comment

Your email address will not be published.