พระเจ้าจะทดสอบว่าเราเป็นทองคำแท้หรือไม่

โยบ 23:10 TH1971
“ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้ว ข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ”

มีหลายสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อที่พระบิดาจะได้ทดสอบว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้ มากแค่ไหน

สิ่งที่เราได้สะสมพระคำ ประสบการณ์ในคำอธิษฐาน และความเชื่อที่เรามี กอปรกับความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกเวลานั้น จะได้ถูกพระบิดา ทดสอบความเชื่อของเรา ว่าเป็นดังทองคำแท้หรือไม่

แต่ละคนจะมีบท ทดสอบที่แตกต่างกันออกไป สำคัญคือท่าทีการตอบสนองต่อสิ่งที่พระบิดาได้นำเข้ามาในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่อยู่ต่อหน้าเรา คำพูดหรือการกระทำของคน ทั้งผู้เชื่อ พี่น้องหรือคนรอบข้าง ล้วนทดสอบเราอยุ่ เสมอ

บางเหตุการณ์จะนำการทดสอบในระดับใหญ่ที่มีผลต่อทิศทางชีวิตของเรา ดังนั้น ทุก ๆ วัน เราควรจะเรียนรู้ใน ความสัมพันธ์ที่ลงลึกและมั่นคงในพระองค์อยู่เสมอ แล้วเราจะเข้าใจ เวลา และวาระของพระองค์ เพราะเราเชื่อว่าพระบิดาจะโปรดสำแดงให้แก่ผู้ที่แสวงหา ใกล้ชิด ติดสนิท กับพระองค์ อย่างแน่นอน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.