พระเจ้าจะช่วยเหลือผู้ที่ยำเกรงพระองค์

Intimacy Sunday 12 August 2018 
“ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไร และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหา และหมิ่นประมาทสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า คนเหล่านี้โอหังบังอาจ ไม่กลัวที่จะลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรี”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:9-10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้ามีเมตตาต่อวิญญาณจิตของเรา และรู้ขัดจำกัดของเราทดลองที่เราจะต้องเผชิญ และจะมีทางที่จะช่วยให้เราผ่านไปให้ได้ 
+ ในขณะเดียวกันการพิพากษาของพระองค์ก็จะมาถึงคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตตามพระทัย ทำตามเนื้อหนังตัวเอง และหมิ่นประมาทพระเจ้า พวกเขาก็จะรับโทษเพราะตัวเขาเอง
+ เราต้องดำเนินชีวิตด้วยหัวใจเดียวกันกับพระองค์และดำเนินโดยเข้าใจพระทัยของพระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วย 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.