พระเจ้าจะจัดการผู้ที่ต่อต้านพระองค์

Intimacy Thursday 16 August 2018 
“แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น ผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นบ่อที่ไร้น้ำ เป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไป พระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสำหรับคนเหล่านั้นแล้ว”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:16-17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง แม้มนุษย์จะไม่ได้เชื่อฟังตามพระทัยพระองค์  พระองค์ก็มีแผนการของพระองค์ในการจัดการกับผู้ไม่ตอบสนองพระองค์ 
 
+ พระเจ้าใช้ลาเป็นเครื่องมือของพระองค์ในการหยุดการกระทำของผู้เผยวจนะที่กำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การที่ลาพูดภาษามนุษย์ได้นั้น นับเป็นสิ่งที่เกินความเข้าใจของเรา แต่พระองค์ทำได้ทุกสิ่งและพระองค์ก็กำลังทำอยู่ด้วย 
 
+ พระองค์จะจัดการกับคนสอนเท็จให้ไปอยู่ในที่มืดมิดนิรันดร พวกเขาต้องรับผลที่ได้ทำไว้ เราต้องระมัดระวังตัวเราไม่ให้ถูกล่อลวง รักษาใจในทางพระองค์เอาไว้เสมอ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.