พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา

พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา สดุดี 103:10 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.103.10.THSV11

พระบิดารักเรา เช่นเดียวกับบิดารักบุตร แต่ท่านก็ชังความบาปที่อยู่ในตัวเรา ความบาปของเนื้อหนังที่เราต้องต่อสู้ตลอดเวลาที่เรายังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ 

พระบิดาไม่ตามใจเนื้อหนังเรา ท่านจะจัดการกับความบาปในชีวิตเพื่อให้เรารับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระเยซูทุกวัน 

ความรักของท่านเอง มากล้น สูงกว่าภูเขาและลึกกว่าทะเลลึก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ท่านส่งมาเพื่อช่วยให้เรามีชัยเหนือบาปก็จะนำเราให้ไปถึงความไพบูลย์ของพระบิดาเอง จากการล่อลวงในการทำบาปทุกวัน ดังคำที่พระเยซูคริสต์ได้เป็นแบบอย่างในคำอธิษฐาน 

โปรดให้ารสนิทสนมกับพระวิญญาณจะนำให้ลูกมีชีวิตแห่งชัยชนะทุก  ๆ วันที่มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ด้วย

อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.