พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ให้ทำหมายสำคัญของพระองค์

Intimacy 19 January 2019
“พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ เขาทั้งสองทำหมายสำคัญของพระองค์ท่ามกลางคนเหล่านั้น ทำการอัศจรรย์ในแผ่นดินของฮาม”
‭‭สดุดี‬ ‭105:26-27‬ ‭THSV11‬‬
+ เมื่อถึงเวลาแห่งการช่วยกู้ของพระเจ้า หลังจากที่อิสราเอลได้มา อยู่ในดินแดนอียิปต์ด้วยความสงบมาอย่างยาวนาน พระองค์ก็จัดเตรียมวิธีที่จะพา อิสราเอลออกจากแผ่นดิน อียิปต์
+ พระเจ้าเลือกและใช้ คนตามที่พระองค์มีพระประสงค์ แม้ว่าโมเสสเคยเป็นฆาตกรมาก่อน พระองค์ก็ยังมีแผนการที่ดีสำหรับท่าน และชนชาติที่พระองค์เลือก
+ ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เลือกเราที่เป็นคนเล็กน้อย ในโลกนี้เพื่อทำการใหญ่ให้กับพระองค์ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.