พระสัญญาพระบิดามาถึงเรานั้นเป็นนิรันดร

“พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างจากชีวิตจริงสักเรื่องหนึ่ง ถึงแม้เป็นพันธสัญญา ของมนุษย์ เมื่อได้รับรองกันแล้ว ไม่มีใครจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีก”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭3:15‬ ‭THSV11‬‬
https://www.bible.com/174/gal.3.15.thsv11

+ สัญญาระหว่างมนุษย์ด้วยกันยัง มีข้อผูกมัดที่จำต้องทำให้สำเร็จ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระสัญญานิรันดรจากพระเจ้า ยิ่งจะไม่มีทางพรากไปจากชีวิตเราได้เลย
+ พระบิดายังรักเราอย่างที่เราเป็นเสมอ เราต้องซื่อสัตย์ต่อะพระองค์ เพราะเป็นพระคุณที่มอบให้แก่เรา ขอบคุณพระเจ้า
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.