พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงาน ภายใน

เช้านี้เป็นเช้าที่เต็มไปด้วยความสดใส รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ใครเล่าจะรู้ว่า เบื้องหลังสิ่งที่แสดงออกมาเหล่านี้คือ การทำงานอย่างต่อเนื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเรา พระองค์ยังทำงานร่วมกับวิญญาณจิตของเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ตราบที่เราเองยอมจำนนชีวิตต่อพระองค์และถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ( โรม 12 : 1 ‘ ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน’ )

ดังนั้น ทุกเช้าวันใหม่เราต้องพูดคุย สื่อสาร อธิษฐานกับพระวิญญาณ เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลง และแสดงออกด้วยความรู้สึกที่มาจากข้างในที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแท้จริง เราเป็นของพระองค์แล้ว และไม่มีสิ่งเลวร้ายใด ๆ ที่จะแอบซ่อนไว้ในชีวิตของเราอีกต่อไป เราเป็นของพระองค์

เราต้องจำนนต่อฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยสมบูรณ์เพื่อว่าพระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาด และทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในแต่ละวัน ตราบที่เรามอบตัวเราและยอมให้พระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลง

 

photo credit : https://www.biblestudytools.com/bible-study/topical-studies/who-is-the-holy-spirit-5-things-you-need-to-know.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.