พระวจนะชำระชีวิต

Intimacy Saturday 2 june 2018
“เมื่อพวกท่านได้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟังความจริง จนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจ พวกท่านจงรักกันให้มากด้วยน้ำใสใจจริง”
‭‭1 เปโตร‬ ‭1:22‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความรักของพระเยซู ยิ่งใหญ่นัก และความรักที่เราสัมผัสได้นั้น ทำให้เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข ชีวิตเราถูกชำระด้วยความจริงจากพระวจนะ เราต้องให้พระวจนะอยู่ในชีวิตเราเสมอ 
 
+ เมื่อเรามีความจริงของพระเจ้าในชีวิต เราก็จะเข้าใจมากขึ้นและทำให้ใจเรารักพี่น้องได้มากขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลง ชีวิตทั้งสิ้นของเรา พระองค์ผู้เดียวที่จะทำให้ชีวิตเราบริบูรณ์ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.