พระยาเวห์จัดเตรียมสิ่งจำเป็นไว้ให้แก่มนุษย์ตั้งแต่แรกสร้างโลก

Intimacy Monday 31 December 2018
“พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และให้ผักแก่มนุษย์ได้เพาะปลูก เพื่อเขาจะทำให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน และเหล้าองุ่น ซึ่งให้ใจมนุษย์ยินดี น้ำมัน เพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสง และอาหาร ซึ่งเสริมเรี่ยวแรงแก่ใจมนุษย์ บรรดาต้นไม้ของพระยาห์เวห์ได้อิ่มหนำ คือต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน ซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ นกสร้างรังของมันอยู่ในนั้น ส่วนนกยางมีต้นสนสามใบเป็นบ้านของมัน”
‭‭สดุดี‬ ‭104:14-17‬ ‭THSV11‬‬
+ พระบิดา ยาเวห์ได้จัดเตรียม อาหาร ความจำเป็นของมนุษย์ไว้ให้ตั้งแต่แรกสร้างโลกผ่านสรรพสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ มนุษย์มีหน้าที่ปลูกและทานมันเป็นอาหาร
+ พระบิดาดูแลเราผ่านสิ่งต่างๆ นั้น เรามีหน้าที่ต้องทำส่วนของเราอย่างดีที่สุด เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ในการดูแลของพระองค์
+ อาหารทำให้เรามีกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไป พระเยซูจึงให้เป็นหนึ่งในคำอธิษฐานต่อพระบิดา ว่า “ โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์”
เราจึงจะไม่เคยอดอยากเลยเพราะพระองค์ได้สัญญาที่จะจัดสรร อาหารและความจำเป็นต่างๆให้แก่เรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลชีวิตของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.