พระยาห์เวห์จึงตรัสถามคาอินว่า “ทำไมเจ้าโกรธ? ทำไมหน้าเจ้าบูดบึ้ง? 7ถ้าเจ้าทำดี เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ?

พระยาห์เวห์จึงตรัสถามคาอินว่า “ทำไมเจ้าโกรธ? ทำไมหน้าเจ้าบูดบึ้ง? 7ถ้าเจ้าทำดี เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ? ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้น” ปฐห 4:6-7

พระเจ้าพูดกับคาอินเมื่อคาอินได้นำของจากการเพาะปลูกมาถวายแด่พระเจ้า ในขณะที่อาแบลนำ แกะหัวปีมาถวาย และพระเจ้าพอพระทัยของถวายของอาแบลมากกว่า ทำให้คาอินโกรธ

พระองค์รู้ว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรบ้างในแต่ละช่วงเวลา พระองค์ไม่ได้ปล่อยแต่ละสถานการณ์ผ่านไป พระองค์อยากเข้ามาช่วยเรา เข้ามาแนะนำ สอนเรา ตักเตือนเรา เพราะความรักที่พระองค์มีให้

หลายครั้งเราตอบสนองและไม่ไว ที่จะรอคอยและฟังเสียงพระองค์ แม้พระองค์จะเตือนแล้ว แต่บางคนอาจยังเลือกที่จะไม่ฟังและทำให้พระองค์เสียใจ คาอินเป็นตัวอย่าง แม้กระนั้น พระองค์ก็ไม่ได้เอาชีวิตคาอิน แม้เขาจะทำให้น้องชายตนเองต้องตาย พระคุณของพระองค์มีมาแต่แรกอยู่แล้ว พระเจ้ารักเรา จึงสร้างเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.