พระยซูรับบัพติศมา กับความถ่อมใจที่ท่านเป็น

พระยซูรับบัพติศมา กับความถ่อมใจที่ท่านเป็น

” ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน ” มาระโก 1: 9

ก่อนที่พระเยซูจะเริ่มต้นทำพันธกิจที่พระบิดาได้เรียกท่านมาให้สำเร็จนั้น ท่านเองก็เริ่มต้นเหมือนกับผู้เชื่อคนอื่น ๆ คือการมารับบัพติศมาจากยอห์นบัพติศโต

แม้ว่าท่านเองจะมิได้มีความบาปใด ๆ เลย เพราะท่านเป็นพระเจ้า ในฐานะพระบุตร พระวาทะ ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้คือความถ่อมใจของท่านจนกระทั่งถึงความรณา และพระบิดาก็ได้ยกท่านสูงกว่าผู้ใดในโลกนี้ ในที่สุด

ความถ่อมใจของพระเยซูในตอนนี้คือยอมทำตามผู้ที่ท่านได้ปั้นแต่งพวกเขาขึ้นมา เพราะท่านเองได้สร้างพวกเขาจากผงคลี นี่คือความถ่อมใจมากจริง ๆ ที่เราเห็นได้ เพื่อให้เรารู้ว่า เราเองจะยิ่งใหญ่หรือมีสิ่งดีกว่าคนอื่นอย่างไร เราก็ควรถ่อมใจเสมอ เห็นคนอื่นดีกว่าตนเอง

” เราต้องเลียนแบบความถ่อมใจจากพระเยซูทุกวัน ”

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.