พระบิดาโกรธช้าและอุดมด้วยความรัก

Intimacy Monday 17 December 2018
“พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณาและมีพระคุณ กริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง”
‭‭สดุดี‬ ‭103:8‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.8.thsv11

+ แม้ว่าชีวิตเราจะทำให้พระองค์เสียใจอยู่ และหลายครั้งเราก็พลาดจากน้ำพระทัยพระองค์แต่พระองค์ก็อดทนนานแก่เราเสมอ เพราะความรักมั่นคงที่พระองค์มีต่อเราและพระคุณอันอุดม อยู่เหนือชีวิตเรา เราจึงขอบคุณพระองค์ในความมีเมตตานี้ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.