พระบิดาเป็นแหล่งกำลังฝ่ายวิญญาณแก่เรา

“โอ้ ทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานจงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่าย” อิสยาห์ 55:1


พระบิดาเป็นแหล่งกำลังฝ่ายวิญญาณเดียว ที่โลกนี้จะมีให้แก่เราทั้งหลายได้  ไม่มีที่ใดอีกแล้วจะให้ความเต็มอิ่มในวิญญาณจิตของเรา ได้เท่ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 


การที่ได้เข้ามาใช้เวลาส่วนตัวกับพระบิดาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นเหมือนการรดน้ำฝ่ายวิญญาณของเรา ทำให้วิญญาณจิต สดชื่น สดใหม่ และส่งผลไปถึงจิตใจและร่างกายด้วย 

พระบิดาเป็นแหล่งกำลังแท้ ในชีวิตของเรา พระองค์เป็นดั่งน้ำพุแห่งชีวิต ที่จะทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณเราเติบโตและแข็งแรง สามารถ ต้านทานทุกอุปสรรคบนโลกนี้ ได้เป็นอย่างดี 


“จงให้เวลากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้มากขึ้น เพื่อเราจะเต็มอิ่มในฝ่ายวิญญาณ “


“แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “สำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ใครที่กระหาย เราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย ” วิวรณ์ 21:6 

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by Patrick Untersee

Leave a Comment

Your email address will not be published.