พระบิดาเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างในชีวิตของเรา

พระบิดาเป็นคำตอบสำหรับทุกอย่างในชีวิตของเรา

ในโลกที่แสนวุ่นวายนี้ มีหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบ ต้องตัดสินใจและมีทางเลือกหลากหลายมากมาย ความสับสนและความไม่แน่ใจเกิดขึ้นเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกเส้นทางหรือหนทางหรือคำตอบแบบไหนอย่างไร

การพูดคุย การอธิษฐานและการฟังเสียงของพระบิดาในแต่ละวันนับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่เราจะได้รับ พระวิญญาณปรารถนาให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกๆเวลาและอธิษฐานกับพระองค์อยู่เสมอเพื่อให้เราติดสนิทกับพระองค์และรับการสำแดงจากพระองค์อยู่เสมอและจะทำให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆหรือทิศทางต่างๆเป็นไปตามน้ำพระทัย

แม้ว่าพระบิดาจะให้เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจเป็นของมนุษย์แต่เมื่อชีวิตของเราอยู่ในพระเยซูแล้ว การที่เราให้พระองค์เป็นที่นำหน้าเราจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เราเองจึงต้องใช้เวลากับพระองค์ให้มากที่สุดด้วย

ดังนี้แหละพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โยชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา

หนังสืออพยพ 33:11 KJV

https://bible.com/bible/175/exo.33.11.KJV

ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์ และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

เพลงสดุดี 27:4 KJV

https://bible.com/bible/175/psa.27.4.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.