พระบิดาระกเราแต่ไม่เคยตามใจเรา

Intimacy Wednesday 19 December 2018
“พระองค์มิได้ทรงทำแก่เราตามบาปของเรา และมิได้ทรงตอบสนองเราตามความชั่วของเรา”
‭‭สดุดี‬ ‭103:10‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.10.thsv11

+ แม้ว่าพระเจ้าจะรักเราอย่างที่เราเป็นแต่ พระองค์ก็ยังเกลียดชังความบาป ในตัวเรา ขณะที่พระวิญญาณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยู่นั้น พระองค์จะไม่ยอมให้เราดำเนินในความบาปเลย

+ พระองค์จะไม่ตามใจเราในความต้องการเนื้อหนังของเรา ดังนั้นหลายเหตุการณ์ที่เราอธิษฐานและพระองค์ไม่ได้ตอบ อาจเป็นเพราะในส่วนลึก ท่าทีเรายังไม่ถูกต้อง เราต้องขอพระวิญญาณเข้ามาช่วยเราทุกเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published.