พระบิดายังโปรดช่วยเราจนบัดนี้

แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างเมืองมิสปาห์และเมืองเชน ให้ชื่อศิลานั้นว่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่านพูดว่า “พระยาห์เวห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้” 1 ซามูเอล 7:12 THSV11 https://www.bible.com/th/bible/174/1SA.7.12.THSV11

ในชีวิตของเรา พระบิดาโปรดดูแลเราทั้งหลาย เป็นอย่างดี และนำทั้งหลายให้อยู่ในทางชอบธรรมของพระองค์เสมอ 

เมื่อพระบิดาประทานประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ให้แก่เรา เราต้องระลึกถึงพระเมตตาคุณและอัศจรรย์นี้ด้วยเสมอ และการมีบางสิ่งเป็นที่เตือนใจเราทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ 


การระลึกถึงวันที่พระบิดาโปรดช่วยเหลือเรา ช่วยกู้เรา รักษาเรา ทำอัศจรรย์ให้แก่เรา เปิดหนทางที่ตันให้แก่เรา และอื่น ๆ อีกมากมายในชีวิตของเรา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของเรา ไม่กังวลถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกต่อไป เพราะ พระบิดาช่วยเหลือเรามาแล้วในอดีต


ขอบพระคุณในพระเมตตาคุณของพระองค์


 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา แต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวัง2 โครินธ์ 4:8 KJV https://bible.com/bible/175/2co.4.8.KJV

Shalom

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.