พระบิดายังรักเราอย่างที่เราเป็นเสมอ

พระบิดายังรักเราอย่างที่เราเป็นเสมอ

เช้านี้พระบิดาได้ย้ำเตือนความรักที่พ่อได้มีกับลูกและไม่เคยเปลี่ยนแปลง พ่อไม่ได้จดจำความผิด พ่อไม่ได้มองความจำกัด พ่อไม่ได้มองผลลัพธ์ที่ลูกจะทำ แต่พ่อบอกเสมอว่าพ่อรักเราอย่างที่เราเป็น

พ่อคาดหวังและปรารถนาให้เราเติบโตขึ้นในแต่ละวันด้วยพระคุณที่พ่อมีให้และด้วยพระคำที่พ่อประทานให้ ลูกยังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่คอยช่วยเป็นกําลังจะประคับประคองชีวิตให้ทำในสิ่งที่พ่อปรารถนาจะทำได้

ทั้งหมดเหล่านี้เพื่อจะย้ำเตือนให้ลูกมั่นใจและมั่นคงในความรักที่พ่อมีให้อย่างไม่มีเงื่อนไข แม้แต่ครั้งลูกไม่เคยสมบูรณ์และล้มลงและทำให้พ่อเสียใจอยู่บ่อยๆ พ่อจะเข้ามาโอบกอดและย้ำความรักที่พ่อมีให้กับลูกเสมอ

ยิ่งลูกมั่นคงในความรักที่พ่อมีให้จะเป็นการปกป้องจาก การประกปรำตนเอง การถูกมารซาตานล่อลวงให้ทำบาป รวมถึงการมองพี่น้องหรือคนอื่นๆผิดไปจากที่เราควรจะมอง

ขอโปรดเติมเต็มความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ให้กับลูกทุกวัน

ขอบพระคุณในความรักมั่นคงของพ่อ

Because Your lovingkindness is better than life, My lips will praise You.

Psalms 63:3 NASB

พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่ก่อน ตรัสว่า ‘เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความเมตตา

เยเรมีย์ 31:3 KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.