พระบิดามีหนทาางให้เราเสมอ

พระบิดามีหนทาางให้เราเสมอ

ชีวิตของเรามีการต่อสู้ อุปสรรคมากมาย ชัยชนะ ความล้มเหลว การเกิดผล และการรอคอยการเกิดผล ทุกสิ่งล้วนอยู่ในเวลาของพระองค์

ไม่ว่าเราจะเผชิญหนทางชีวิตเป็นอย่างไร พระบิดามีแผนการที่ดีเลิศสำหรับเรา และมีหนทางที่ดีเลิศให้แก่เราอยู่แล้ว

อย่าลืมว่า พระบิดารักเราเป็นเหมือนบุตรของพระองค์ ( ยอห์น 1:12 ) และพ่อจะนำเราผ่านช่วงเวลาต่าง ๆ ไปได้

เราต้องวางใจในพ่อของเราอยู่เสมอ ฝากทุกเรื่องไว้กับพ่อของเรา อธิษฐานด้วยเต็มกำลัง พูดคุยกับพระวิญญาณอยู่เสมอเพื่อเรารู้ถึงพระทัยและการนำหน้าของพระบิดาในชีวิตเรา

นี่แน่ะ เรากำลังทำสิ่งใหม่ๆ
บัดนี้ มันงอกขึ้นมา เจ้าไม่เห็นหรือ?
และเราจะทำทางในถิ่นทุรกันดาร
และแม่น้ำในที่แห้งแล้ง อสย.43:19

” หนทางข้างหน้ามีไว้เพื่อให้เรามุ่งไป ไม่ใช่ให้เราท้อใจ ”

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.