พระบิดามีน้ำพระทัยที่ดีเสมอที่อยากจะช่วยเรา

พระบิดามีน้ำพระทัยที่ดีเสมอที่อยากจะช่วยเรา

ทุกครั้งเมื่อเราดำเนินชีวิตแล้วเจอสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการปรนนิบัติรับใช้พระองค์ พระบิดามีวิธีและแนวทางที่จะช่วยเหลือเราอยู่เสมอ และหลายครั้งพระองค์เริ่มต้นให้หัวใจเรารับความไว้วางใจที่มาจากพระองค์ผ่านคำพูดของพระองค์และพระวจนะของพระองค์

บางครั้งเราก็แทบจะหาหนทางที่จะเดินต่อแนะแนวทางที่จะไปต่อได้ยากเพราะสายตาแบบมนุษย์อย่างเรานั้นมองเห็นแต่ความจำกัด และทุกครั้งพระองค์ก็จะเข้ามาเยี่ยมเยียนและสำแดงหนทางที่ดีเลิศเมื่อเราวิงวอนร้องทูลและอธิษฐานเรื่องหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและวางใจและพระองค์จะค่อยๆเปิดหนทางออก

ทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระองค์ที่เป็นพระบิดาที่รักเรายังลูกที่รักของพระองค์และเป็นสิ่งที่พระองค์อยากให้เราเข้ามาใกล้ชิดเทศนิคกับพระองค์ทุกๆเวลาเพื่อเข้าใจแผนงานและน้ำพระทัยที่พระองค์มีต่อเรา

ขอบพระคุณในความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและน้ำพระทัยของพระองค์ก็ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราทั้งหลาย อาเมน

ชาโลม

เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์

โรม 8:28 TH1971

https://bible.com/bible/275/rom.8.28.TH1971

Leave a Comment

Your email address will not be published.