พระบิดาบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวสิ่งใด

พระบิดาบอกว่าลูกไม่ต้องกลัวสิ่งใด

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไปบอกในเช้านี้ว่า” ให้ลูกไม่ต้องกลัวสิ่งใด” ถึงแม้ว่ามีหลายสิ่งเกิดขึ้นและมีหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตทำให้หลายครั้งเกิดความสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตไปข้างหน้า คำอธิษฐานและการพึ่งพาพระบิดาด้วยสุดกำลังอยู่ตรงหน้าเสมอแต่ภายในก็ยังอ่อนแอและขาดกำลัง บางทีก็เกิดความกลัวขึ้นมา

พระบิดาของเราเป็นพระบิดาแห่งการครอบครองทุกสรรพสิ่งของโลกนี้ เราเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและพระองค์ให้เราทั้งหลายได้ปกครองสรรพสิ่งในโลกนี้แล้วยัวอวยพรพรให้เกิดการทวีคูณ ตามพระสัญญาของพระองค์

เมื่อถึงช่วงเวลาที่การทวีคูณค่อยๆเกิดขึ้นและมีอุปสรรคตามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในแผนงานของพระองค์ เราจึงต้องรักษาใจให้ถูกต้องโดยการไว้วางใจและมีความเชื่ออยู่เสมอ อย่าให้ความกลัวเข้ามาครอบงำทำให้เราไม่กล้าที่จะวางใจในพระองค์ด้วยสุดกำลัง

เป็นโอกาสที่สำคัญที่เราจะได้ใช้ความเชื่ออย่างไม่จำกัดและขอพระวิญญาณได้ปลดปล่อยความกลัวทั้งสิ้นที่ถาโถมเข้ามาให้หมดไป

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา

หนังสืออิสยาห์ 41:10 KJV

https://bible.com/bible/175/isa.41.10.KJV

ในความรักนั้นไม่มีความกลัว แต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่าความกลัวทำให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่มีความกลัวก็ยังไม่มีความรักที่สมบูรณ์

1 ยอห์น 4:18 KJV

https://bible.com/bible/175/1jn.4.18.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.